Reglement Cycling Challenge Lansingerland

ART. 1: Algemeen

Cycling Challenge Lansingerland is een recreatieve aflossingsproef die verschillende teams van maximum 4 renners de mogelijkheid biedt op een 24 uur durende proef op Circuit van RWC Ahoy. Parellel hier aan wordt een 8 uur durende proef georganiseerd voor 2 renners per team.

ART. 2: Inschrijvingen

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van: – Een volledig ingevulde inschrijving via de website EN – De betaling van het volledige inschrijfgeld van het team

ART. 3: Annulatie van deelname of terugtrekking

Er wordt geen terugbetaling gedaan van het inschrijfgeld

ART. 3: Het team

Teams worden opgedeeld in de volgende categorieën: – 8 uur

-24 uur .

ART. 4: Minimum leeftijd

De minimum leeftijd van de deelnemers wordt vastgelegd op 18 jaar. Wenst u hierop een uitzondering, neem contact op met de organisatie

ART. 5: Eigen materiaal, rennerskwartier, tenten

Elke deelnemende renner krijgt voldoende oppervlakte ter beschikking in het rennerspark. Op deze ruimte mogen de ploegen een tent, mobilhome of dergelijke installeren om er hun materiaal in onder te brengen en te slapen. Alcohol alsook pepmiddelen en doping zijn ten strengste verboden in het rennerskwartier. Er zijn geen aansluitingspunten voor stroom en water.

Let op : Muziek en andere geluidsoverlast is verboden aangezien dit evenement plaatsvindt op basis van de geldende vergunning.

ART. 6: Fiets en uitrusting

In principe zijn enkel koersfietsen toegestaan. Mountainbikes met slickbanden en sportfietsen met een recht stuur worden ook aanvaard. Tijdritfietsen, elektrische fietsen en ligfietsen zijn verboden. Het is eveneens verboden om met opzetstukken op het (koers)stuur te rijden. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat signaleren aan de ploeg die onmiddellijk het risico moet verhelpen, op straffe van uitsluiting. Van zodra de duisternis is gevallen is voor en achterlicht verlichting verplicht. Het dragen van een valhelm is verplicht. Zonder valhelm mag men het parkoers niet betreden.

ART. 7: Een rugnummer en een armbandje.

Deze moeten altijd zichtbaar te worden gedragen.

ART. 8: Aflossing

We gaan voor een wissel à là Formule 1 maar dan zonder bandenwissel. De Pitlane staat duidelijk aangegeven

ART. 9: Pech

De renner die in moeilijkheden komt op het parcours tracht de reparatie zelf naast het circuit uit te voeren of begeeft zich zo snel mogelijk naar de pitlane. Langs het parcours mag geen assistentie worden voorzien.

ART. 10: Het circuit

De ploegen verbinden er zich toe het uitgestippelde traject te respecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De wedstrijdcommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours.

ART. 11: Hinderlijk of gevaarlijk (rij)gedrag

De deelnemers verplichten zich om geen alcohol of andere pep- of prestatie bevorderende middelen te gebruiken. Tijdens de duur van de proef is rust onontbeerlijk, gun het de andere ploegen dan ook. Elke buitensporigheid zal een sanctie inhouden. Indien u zich benadeeld voelt of onregelmatigheden opmerkt bij andere renners, kunt u dit melden bij de commissarissen die zich op het secretariaat bevinden. Hierop zullen zij in alle discretie een onderzoek uitvoeren. Ook bellen, fotograferen, etc tijdens het fietsen is verboden!

ART. 12: Diefstal en/of beschadiging

De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn zone.

ART. 13: Sancties

Enkel en alleen de organisatie van het evenement is bevoegd om een team sancties op te leggen.

ART. 14: Rode Kruis

Het rode kruis is beschikbaar gedurende de totale duur van het evenement. Eventuele dokterskosten en of ziekenwagenvervoer komen ten uwe laste.

ART. 15: Voertuigen

De deelnemers worden aangeraden tijdig aan te komen en de wagens snel uit te laden. Alle voertuigen moeten daarna op de aangeduide parking geparkeerd worden.

ART. 16: Verzekering

Er is geen persoonlijke lichamelijke ongevallenverzekering voorzien in het inschrijfgeld dus wordt een dekking door familiale verzekering alsmede een persoonlijke ongevallenverzekering sterk aanbevolen. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongelukken en /of diefstallen.

ART. 17: Procedure bij ongeval

Indien u het slachtoffer bent of getuige van een valpartij waar hulp nodig is, dan kan u het best zo snel mogelijk iemand van de organisatie waarschuwen.

Belangrijk is dan dat de juiste plaats wordt meegegeven zodat de hulpdiensten de deelnemer gemakkelijk en snel kunnen helpen.

ART. 18: Publiciteit

Publiciteit op fietsen en kledij is toegelaten. Voor alle andere vormen van reclame dient vooraf toestemming gevraagd aan de organisatoren.

ART. 19: “Ik fiets schoon”

3 zaken die we als organisatie fel willen benadrukken: Hoffelijk gedrag tijdens de proef. Ons evenement moet “FUN“ zijn. En dan is schelden, duwen en trekken niet aan de orde. Ook met tragere deelnemers wordt op een verantwoorde manier omgegaan. Dopingvrij de fiets op. Dopingvrij fietsen vinden wij de normaalste zaak van de wereld! Alle afval terug in de achterzak. Alle papiertjes van energierepen en dergelijke worden terug in de achterzak gestoken en nadien in de vuilnisbak gedeponeerd. Er zijn gedurende de volledige 8 en 24 uren scheidsrechters op de baan. Iedere inbreuk op het “proper fietsen” kan gesanctioneerd worden met een gele kaart. Bij een tweede inbreuk kan het team uitgesloten worden van verdere deelname. Tegen een beslissing van de scheidsrechters is geen beroep mogelijk.

ART. 20: Sancties

Het niet naleven van een regel uit dit reglement wordt door de organisatoren gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van het team. De bedoeling daarvan is alle deelnemers op gelijke voet te behandelen en er een geslaagd evenement van te maken.

ART. 21: Kennisname van het reglement

Met zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en de artikelen nauwgezet te zullen respecteren. Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast. Iedere aanpassing zal altijd per mail worden doorgegeven aan de teamleiders.